Loading...

دوره تست امنیتی شبکه و هک قانونمند

توضیحات

این دوره آموزشی شما را برای تست‌های موفقیت آمیز نفوذ و هک‌های اخلاقی آماده می‌کند. با شرکت در این دوره آموزشی شما یاد خواهید گرفت چطور به سیستم‌های هدف نفود کرده و ریسک واقعی آن‌ها را اندازه‌گیری کنید. همچنین اسکن کردن شبکه‌های هدف با بهره‌گیری از بهترین ابزارها و تست نفوذ و اجرای سناریوهای متعدد از دیگر فعالیت‌هایی است که شما خواهید آموخت.

در این دوره آموزشی علاوه‌بر یادگیری ابزارهای مطرح و کاربردی این حوزه، با ابزارهای کم‌تر شناخته‌شده اما فوق‌العاده مفید آشنا خواهید شد و تمام ابزارها و سناریوهای آموزشی را در محیط‌های واقعی تست و تمرین خواهید کرد.

بخش اول
طرح ریزی و آماده سازی اولیه در انجام تست نفوذ - قسمت اول
طرح ریزی و آماده سازی اولیه در انجام تست نفوذ - قسمت دوم
طرح ریزی و آماده سازی اولیه در انجام تست نفوذ - قسمت سوم
طرح ریزی و آماده سازی اولیه در انجام تست نفوذ - قسمت چهارم
بخش دوم
بررسی ابزارهای اسکن - قسمت اول
بررسی ابزارهای اسکن - قسمت دوم
بررسی ابزارهای اسکن - قسمت سوم
بخش سوم
مبحث Exploit - قسمت اول
مبحث Exploit - قسمت دوم
مبحث Exploit - قسمت سوم
بخش چهارم
حملات پسورد- قسمت اول
حملات پسورد- قسمت دوم
بخش پنجم
حملات در دامین و ارزیابی وب اپلیکیشن- قسمت اول
حملات در دامین و ارزیابی وب اپلیکیشن- قسمت دوم
حملات در دامین و ارزیابی وب اپلیکیشن- قسمت سوم
بخش ششم
جمع بندی نهایی و مقدمه ای بر آغاز ورکشاپ تمرینی
بخش عملی و سناریوها
اساتید