Loading...

دوره SANS SEC560

توضیحات

در این دوره با تعاریف و مقدمات انجام تست نفوذ آشنا می شوید ....انجام فرایند شناسایی و اجرای اکسپلویت برای ایجاد دسترسی در لابراتوار عملی را در میابید  همچنین در این دوره مباحث پویشگرها با دید وسیعتر در کنار انواع حملات و مبحث حملات به دامین مورد بررسی قرار میگیرد

جلسه اول
دوره SANS SEC560 - جلسه اول
اسلاید درسی 1
رزومه مدرس
جلسه دوم
دوره SANS SEC560 - جلسه دوم
جلسه سوم
دوره SANS SEC560 - جلسه سوم
جلسه چهارم
دوره SANS SEC560 - جلسه چهارم
جلسه پنجم
دوره SANS SEC560 - جلسه پنجم
جلسه ششم
دوره SANS SEC560 - جلسه ششم
جلسه هفتم
دوره SANS SEC560 - جلسه هفتم
جلسه هشتم
دوره SANS SEC560 - جلسه هشتم
جلسه نهم
دوره SANS SEC560 - جلسه نهم
جلسه دهم
دوره SANS SEC560 - جلسه دهم
جلسه یازدهم
دوره SANS SEC560- جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
دوره SANS SEC560 - جلسه دوازدهم
آزمون پایان دوره
آزمون پایان دوره SANS SEC560
اساتید