Loading...

دوره SANS FOR500

توضیحات

این دوره، کشف و تحلیل جرم بر روی سیستم عامل ویندوز را به متخصصین آموزش می دهد. در دوره FOR500  که توسط شرکتSANS  ارائه داده می شود افراد با جمع آوری شواهد و مدارک از بخشهای مختلف سیستم عامل ویندوز آشنا می شوند. تجزیه و تحلیل ریجستری ویندوز، Shell bag، Jump List USIB Devices  از مطالب اصلی این دوره است. در این دوره، افراد با کشف جرم در مرورگرهای مختلف به صورت کامل آشنا می شوند. با توجه به این که بسیاری از سیستم عامل هایی که در سطح کلاینت از آن استفاده می شود ویندوز می باشد، دوره For500  اهمیت بسیاری در حل پرونده های بعد از رخداد دارد.

جلسه اول
دوره FOR500 - جلسه اول
محتوای روز اول و دوم
جلسه دوم
دوره FOR500 - جلسه دوم
تمرین شماره 1- تریاژ
جلسه سوم
دوره FOR500 - جلسه سوم
تمرین شماره 2 - time stamp
تمرین 3 - هارد ssd
تمرین 4- اکسیوم
جلسه چهارم
دوره FOR500 - جلسه چهارم
جلسه پنجم
دوره FOR500 - جلسه پنجم
جلسه ششم
دوره FOR500 - جلسه ششم
جلسه هفتم
دوره FOR500 - جلسه هفتم
جلسه هشتم
دوره FOR500 - جلسه هشتم
آزمون پایان ترم For500
آزمون پایان دوره For 500
آزمون جبرانی دوره FOR500
آزمون جبرانی دوم دوره FOR500
اساتید